” W jaki sposób mam udzielić urlopu pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym systemie czasu pracy?”

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy jest taki sam jak pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy. Sprawa tutaj jest dość trudna, jako że pracownik samodzielnie określa sobie czas pracy i zadania, które ma w danym dniu wykonywać.

Przyjmuje się więc, że pracownik który uzyskał urlop, powinien mieć w odpowiednim stopniu obniżoną ilość zadań do wykonania. Nie może być tak, że pracownik który jest na urlopie i nie wykonuje zadań, po powrocie do pracy musi poradzić sobie z wszystkimi zaległymi sprawami. Wymiar czasu urlopu powinien być w stosunku do takiego pracownika, jak w przypadku pozostałych, określony w wymiarze godzinowym.