„Dostałam w spadku mieszkanie po babci. Babcia sporządziła testament. Jakie dokumenty powinnam złożyć do sądu, żeby nabyć spadek? Babcia miała dwóch synów, z tym że jeden z nich zmarł przed nią. Czy żona zmarłego syna mojej babci powinna brać udział w tej sprawie?”

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać osobę spadkobiercy, jej ostatnie miejsce zamieszkania, spadkobierców ustawowych oraz ich adresy. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, testament (a jeżeli testament nie znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy, wskazać kto go przechowuje), akty urodzenia spadkobierców ustawowych. Opłata od wniosku wynosi 50 złotych.

W sytuacji, kiedy jeden z synów nie dożył otwarcia spadku, we wniosku należy wskazać jego zstępnych. Żona zmarłego nie będzie uczestnikiem tego postępowania.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 marca 2009 roku