„Pracowałem w agencji reklamowej na umowę zlecenie jako promotor. Umowa określała dni pracy i godziny pracy w jakich mam pracować, ale sklep w którym pracowałem jako promotor był otwarty krócej. Pracodawca wypłacił mi pensję tylko za godziny otwarcia sklepu. Czy mogę ubiegać się o zapłatę za godziny pracy które były w umowie a ja nie miałem możliwości pracować w tych godzinach gdyż sklep był nieczynny?”


Odpowiadając na to pytanie zakładam, że pracodawca wypłacił Panu kwotę niższą niż ustalona w umowie, uznając że skoro pracował Pan mniej to wynagrodzenie powinno być mniejsze.
Osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonywania na rzecz zleceniodawcy wykonanie określonych czynności. Częstą praktyką przedsiębiorców jest zatrudnianie osób na podstawie umowy zlecenie a nie umowy o pracę, w celu zmniejszenia kosztów pracy. Zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, podczas gdy wykonuje ona pracę tak, jakby była pracownikiem nie jest zgodne z prawem. Art 22 § 12 kp mówi, że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną w sytuacji, gdy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Z treści Pana pytania można wnioskować, że Pana umowa była umową o pracę mimo określenia jej jako umowy zlecenia. Zgodnie z art. 80 kp pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia m.in. gdy był gotowy do jej wykonywania a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 kp). Jeśli pracodawca nie będzie chciał wypłacić Panu wynagrodzenia za czas przestoju będzie musiał Pan wystąpić z pozwem do sądu pracy. Aby wygrać sprawę musi Pan udowodnić, że wbrew nazwie umowy łączącej Pana i pracodawcę był Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie mógł Pan wykonywać pracy gdyż zakład pracy był zamknięty oraz, że był Pan gotowy do jej wykonywania. Może Pan jednocześnie dochodzić innych należności wynikających z przepisów prawa pracy np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku