„Przepracowałem w tygodniu 6 godzin nadliczbowych. Na moją prośbę pracodawca udzielił mi za to czas wolny od pracy, również 6 godzin. Jednocześnie oświadczył, że skoro biorę czas wolny, to nie należy mi się wynagrodzenie za te nadgodziny. Czy pracodawca ma rację?”

Pracodawca źle Pana poinformował. Jeśli pracownik otrzyma czas wolny w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, traci jedynie prawo do dodatku za pracę w nadgodzinach (art. 1512 § 3 kp). Rekompensata w postaci czasu wolnego jest udzielana w zamian za dodatek za pracę nadliczbową. Takie rozwiązanie jest logiczne, gdyż pracownik w czasie godzin nadliczbowych wykonał określoną pracę i dlatego za to należy mu się wynagrodzenie