„Posiadałem umowę ubezpieczenia samochodu w towarzystwie ubezpieczeniowym X. Kiedy upłynął okres ubezpieczenia, zawarłem nową umowę w innym towarzystwie. Mój znajomy powiedział mi, że teraz mam dwie umowy i za obydwie muszę płacić, gdyż umowa w towarzystwie X uległa przedłużeniu, gdyż jej nie wypowiedziałem. Czy to prawda? Jeśli tak to co mam zrobić?”

Zgodnie z art. 28 ust. zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych jeżeli posiadacz samochodu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który została zawarta umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli nie wypowiedział Pan umowy w towarzystwie X, posiada Pan w tej chwili dwie umowy ubezpieczenia. Jest to oczywiście dla Pana ekonomicznie nie uzasadnione.

Może Pan jednak odstąpić od jednej z umów ubezpieczenia, pod warunkiem, że nie upłynęło więcej niż 30 dni od jej zawarcia (jeżeli jest Pan przedsiębiorcą termin wynosi 7 dni). Uprawnienie takie daje Panu przepis art. 812 § 4 kc. Będzie musiał Pan jednak zapłacić składkę ubezpieczeniową za okres, w którym ubezpieczyciel udział ubezpieczenia.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 10 grudnia 2008 roku