„Sąd zasądził ode mnie alimenty w kwocie 500 złotych miesięcznie na rzecz córki. Alimenty opłacam regularnie, nie mam żadnych zaległości mimo to córka ostatnio złożyła wniosek egzekucyjny do komornika. Teraz komornik ściąga alimenty z mojej pensji i nie chce umorzyć postępowania chociaż pokazywałem mu dowody wpłaty alimentów. Jest mi wstyd przed współpracownikami a ponadto komornik potrąca dodatkowo koszty egzekucji w wysokości 15% każdej wpłaty. Co mam zrobić w tej sytuacji?”

Komornik ma obowiązek prowadzić postępowanie egzekucyjne jeżeli został złożony odpowiedni wniosek przez wierzyciela, postąpił więc słusznie odmawiając umorzenia postępowania.

Jednakże może Pan złożyć do depozytu sądowego alimenty za okres sześciu miesięcy z umocowaniem komornika do podejmowania z tej sumy. Będzie Pan mógł wtedy domagać się od komornika, by umorzył postępowanie. Jeśli nie zapłaci Pan alimentów w przyszłości, komornik podejmie z depozytu sądowego brakującą kwotę i równocześnie będzie miał obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne z urzędu.