„Wyjechałam na wakacje korzystając z dofinansowania z zakładowego funduszu socjalnego. Czy muszę zapłacić podatek od otrzymanej z funduszu kwoty?”

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, ale tylko dla dzieci i młodzieży do lat 18, są wolne od podatku dochodowego. Jeżeli dopłata pochodzi z zakładowego funduszu socjalnego zwolnieniu podlega cała kwota dopłaty, bez względu na jej wysokość. Ma Pani obowiązek zapłacić podatek od dopłaty. Taka sama dopłata na rzecz dzieci nie podlega opodatkowaniu.