„Mam 22 lata i jestem studentką. Czy należy mi się zasiłek rodzinny, jeśli w rodzinie dochód na jedną osobę nie przekracza 500 zł?”

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu oraz osobie uczącej się (art. 4 ustawy). Przez osobę uczącą się ustawa rozumie osobę pełnoletnią, uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 złote albo 583 złote gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – art. 5 ust. 1 i 2 ustawy.

Zasiłek rodzinny przysługuje m.in. do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (zasiłek przysługujący rodzicom albo opiekunom – art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy). Dla osoby uczącej się zasiłek przysługuje do momentu ukończenia 24 roku życia – art. 6 ust. 1a ustawy. Jeżeli nie pozostaje Pani na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, uczy się Pani to przysługuje Pani prawo do zasiłku. Jeżeli pozostaje Pani na utrzymaniu rodziców to zasiłek rodzinny przysługuje Pani rodzicom jeśli legitymuje się Pani orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku