„Kilka lat temu popełniłem przestępstwo. Prowadziłem pojazd pod wpływem środków odurzających. Sąd odebrał mi na rok prawo jazdy oraz wymierzył karę pozbawienia wolności sześciu miesięcy na trzyletni okres zawieszenia. Zostałem wpisany też do Krajowego Rejestru Karanych. Czy istnieje możliwość zatarcia tego skazania, po jakim czasie, co powinienem zrobić abym już nie figurował w tym rejestrze.”

Zatarcie skazania w razie popełnienia przestępstwa, za które została wymierzona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary następuje z mocy prawa po upływie sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby. Zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów (art. 76 k.k.). Wpis z Krajowego Rejestru Karnego jest usuwany zgodnie z art. 14 ust. 1 o Krajowym Rejestrze Karnym jeżeli skazanie uległo zatarciu z mocy prawa.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku