„W dniu 9 marca 2009 roku w godzinach 20-22 został zatrzymany mój brat, który ma 17 lat. Nikt z rodziny nie został powiadomiony o tym zajściu. Dopiero o godzinie około 12 dnia następnego tj. 10 marca 2009 roku do naszego mieszkania przyszli czterej policjanci. Nie było mnie wtedy w mieszkaniu lecz był opiekun prawny mojego brata czyli ciocia. Z tego co mówiła ciocia posiadali nakaz przeszukania mieszkania i chcieli przeszukać pokój brata. Mam wspólny pokój z bratem. Funkcjonariusze przeszukali nie rzeczy podejrzanego (czyli brata) tylko moje. Zabrali kilka moich bluz, rękawiczki i spodnie jako dowód. Moje rzeczy nie mogą być dowodem w sprawie ponieważ to nie ja zostałem zatrzymany. Czy Policja może zatrzymać 17-latka i zamknąć go na 48 godzin? Nie powiadomić nikogo z rodziny? Nie wyjaśnić nikomu z rodziny dlaczego nieletni został zatrzymany? Czy mogli zabrać rzeczy nie należące do mojego brata i traktować je jako dowód? Jak je mam teraz odzyskać? Nie wiem dlaczego mój brat został zatrzymany, dlatego nie mogę nic więcej powiedzieć. „

Na zasadach określonych kodeksie karnym odpowiada, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat (art. 10 § 1 kk). Ustawa postępowaniu w sprawie nieletnich stanowi, że jej przepisy stosuje się w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne, w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17.

Zatem jeśli chodzi o procedurę zatrzymania, wobec osoby, która ukończyła 17 lat stosuje się przepisy postępowania karnego, a nie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policja ma prawo zatrzymać podejrzanego jeżeli istnieje uzasadnienie przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo.

Pana brat ukończył już 17 lat. Policja nie miała obowiązku zawiadomienia rodziców, czy też opiekuna o zatrzymaniu brata, chyba że Pana brat złożył taki wniosek. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie muszą zostać wydane na żądanie sądu lub prokuratora. Jeżeli jednak uważa Pan, że Pana prawa zostały naruszone i rzeczy zostały zostały zatrzymane bezprawnie i bezzasadnie może Pan wnieść zażalenie na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania lub dokonane czynności.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 marca 2009 roku