„Komornik egzekwuje z mojego wynagrodzenia za pracę alimenty na rzecz mojej córki oraz na rzecz banku kwotę pożyczki. Po potrąceniu alimentów nie zostaje mi nawet kwota minimalnego wynagrodzenia. Czy w takim przypadku komornik może jeszcze pobierać jakieś kwoty na poczet banku (do 3/5 wynagrodzenia)?”

Zgodnie z art. 84 § 7 kp potracenia na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, z tym że łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – trzech piątych wynagrodzenia.

Jeśli zachodzi konieczność dokonywania potrąceń zarówno na poczet świadczeń alimentacyjnych jak i niealimentacyjnych, najpierw należy dokonać potrąceń na świadczenia alimentacyjne, tak by pracownikowi zostało przynajmniej 2/5 wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie po tym potrąceniu nie jest wyższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia to dalszych potrąceń (na świadczenia niealimentacyjne) nie można dokonywać a to z uwagi na treść art. 871 kp. Jeżeli jest wyższa, potrąceń dokonuje się w granicach różnicy między kwotą pozostałą po potrąceniu a minimalnym wynagrodzeniem, bacząc by potrącana kwota nie była wyższa od połowy wynagrodzenia a w połączeniu z potrąceniami na świadczenia alimentacyjne od 3/5 wynagrodzenia.

Odpowiadając na Pana pytanie: nie można dokonywać dalszych potrąceń na poczet banku.