„Mam córkę, którą samotnie wychowywałam przez 4 lata. Ojciec dziecka został pozbawiony praw rodzicielskich. Chcę ponownie wyjść za mąż i chciałabym, by córka otrzymała nazwisko mojego przyszłego męża. Córka nosi moje nazwisko i otrzymuje alimenty od swojego ojca. Jak mam dokonać zmiany nazwiska, by nie stracić prawa do alimentów od ojca córki?”

Zgodnie z art. 90 kro jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeśli dziecko ukończyło trzynaście lat, do nadania nazwiska męża matki potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście. Nadanie dziecku nazwiska męża matki jest niedopuszczalne jeśli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.

Po zawarciu małżeństwa powinna Pani udać się z mężem do urzędu stanu cywilnego i złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli córka ukończyła trzynaście lat będzie potrzebna również jej zgoda. Ponieważ córka nosi Pani nazwisko, ojciec dziecka nie musi wyrażać zgody na zmianę nazwiska. Sama zmiana nazwiska córki nie będzie mieć wpływu na prawo do alimentów.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 26 lutego 2009 roku