„Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2008 roku. W grudniu byłam u lekarza i dowiedziałam się, że jestem w ciąży. W dniu 15 stycznia 2009 roku lekarz stwierdził, że jestem w 16 tygodniu ciąży. Lekarz ustalił datę porodu na 2 lipca 2009 roku. Czy pracodawca powinien zawrzeć ze mną umowę o pracę na czas nieokreślony w związku z ciążą?”

Zgodnie z art. 177 § 3 kp umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Sąd Najwyższy uznał, że do obliczeń należy stosować równej miary miesiące księżycowe tj. 28 dni (wyrok z dnia 5 grudnia 2002 roku sygn. I PK 33/02).
Pracodawca nie ma obowiązku zawarcia z Panią umowy o pracę na czas nieokreślony. Z podanych przez Panią informacji wynika jednak, że termin rozwiązania umowy o pracę przypadałby po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Z mocy prawa umowa o pracę uległa przedłużeniu do dnia porodu. Proszę o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę i porozumieć się w sprawie powrotu do pracy.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 stycznia 2009 roku