„Sąd stwierdził już nabycie spadku na podstawie testamentu. Czy istnieje możliwość, żebym nie musiał płacić zachowku na rzecz drugiego spadkobiercy? Czy mogę np. zrzec się spadku na rzecz domu dziecka aby nie zapłacić zachowku?”

Spadkobierca może zrzec się spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Zrzeczenie nie następuje na rzecz wybranej przez siebie osoby lecz ma taki skutek, że spadkobierca traktowany jest jak gdyby nie dożył otwarcia spadku. Nie ma Pan możliwości uwolnienia się od obowiązku zapłaty zachowku. Może Pan podnosić, że wartość otrzymanego spadku jest niższa ze względu na długi spadkowe albo że drugi spadkobierca otrzymał już zachowek w postaci darowizn od spadkodawcy w czasie jego życia.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 13 marca 2009 roku