„Byłam zatrudniona na czas określony od 26 czerwca 2007 roku do 26 czerwca 2009 roku. Termin wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Obecnie jestem w drugim tygodniu ciąży i dzisiaj pracodawca wręczył mi wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika. Czy mogę odmówić przyjęcia wypowiedzenia?”

Zgodnie z art. 177 kp pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownika, chyba że istnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ochrona ma zastosowanie także w sytuacji, kiedy kobieta zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1995 roku sygn. I PRN 23/95).

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie przyniesie efektu. W pierwszej kolejności powinna Pani poinformować pracodawcę, że jest Pani w ciąży. Jeżeli pracodawca nie cofnie oświadczenia o wypowiedzeniu, może Pani złożyć odwołanie do właściwego sądu pracy. Sąd orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia albo o przywróceniu do pracy jeśli upłynął już okres wypowiedzenia.

odpowiedź wg stanu prawnego na dzień 5 maja 2009 roku