Sąd właściwy do orzekania w sprawach o rozwód.

"Związek małżeński zawarliśmy w 1992 roku w Poznaniu. Od tego czasu mieszkaliśmy w…